www.angelworks.webshoponline.se

ÄR är en process - Ingemar Härdelin

Sommarerea! 15% rabatt avdrages på faktura för beställningar v. 28, 29 & 30.

Lagom till sitt åttionde år får Ingemar Härdelin sin första diktsamling utgiven.
Han har tidigare publicerat endast enstaka dikter, trots att hans diktskapande pågått i mer än trettio år. Språkets magi är något han alltid fascinerats av, såväl muntligt som skriftligt. Som lärare under nästan trettio år stärktes hans språkmedvetande genom nödvändigheten av att alltid uttrycka sig adekvat och begripligt. "Genom att tvingas sätta ord på något blir man själv klar över vad man menar" är en tes han gärna hävdar.

Diktsamling innehåller också egenhändigt tagna foton eftersom bildskapande är en annan passion, som alltid funnits som en drivkraft.
Det har fått sitt uttryck genom flitigt fotograferande och efter pensioneringen även genom måleriet.
I dag har han haft närmare trettio egna utställningar.

Boksläppet skedde på Drottninggatans bokhandel i Uppsala den 3 oktober 2012 och finns nu att beställa från oss eller inhandlas i Uppsala eller i Norrköping på Anderssons bokhandel alternativt Antikvariatet.
127,20 kr

Artikel-ID: LYR2012-002